Testování IQ - Mensa ČR

Přihlášku a souhlas s testováním podáte vyplněním formuláře (do 17.5.2019) 

>> přihláška test IQ Mensa<<

 

možnost testování přímo ve škole zástupcem Mensa ČR

poplatek hrazený rodiči 150 Kč/žáka

zjištění nadání dítěte

účast na projektových dnech, projektových akcích

možnost navštěvovat skupinu stejně nadaných dětí se speciálním programem

předpokládaný termín testování: přelom května- června

 

Vážení rodiče,
na příští školní rok připravujeme program podpory nadání našich žáků.  Pro zdárné uskutečnění potřebujeme navázat spolupráci: škola - rodiče - Mensa ČR.

Na základě výsledků testování  připravíme cílené programy: logická olympiáda, cizí jazyky, předmětové olympiády, rozvoj výtvarných  a sportovních talentů.  Pro více podrobností si můžete domluvit  schůzku .

Děkuji, budeme se těšit na spolupráci.

Mgr. Jiří Burian, ředitel školy